Celiastred

Banská Bystrica

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Jesenné stretnutie celiatikov v Brne

 

V sobotu 15. 10. 2016 sme sa zúčastnili na Stretnutí celiatikov v Brne, ktoré každoročne usporadúva Klub celiakie Brno v priestoroch Kongresového centra Brno. Toto centrum ponúka veľkú výhodu, ktorou je dostatočný priestor na parkovanie, takže sme nemali problém, kde nechať odstavené naše vozidlo.

Širokej verejnosti bol prístup na toto stretnutie umožnený od 9:00h. Skúsenosť organizátorov sa prejavila aj v tom, že odborný program začínal od 10:00h, takže sme sa mohli najskôr venovať nákupom a potom si vypočuť pútavé prednášky. Odborný program tvorili z časti informácie, ktoré som už poznala a len som si ich utvrdila, ale na druhej strane sa našli aj podnety, ktoré boli pre mňa nové. Garanciou kvality prednášok boli samotní prednášajúci, ktorí pochádzajú z radov odborníkov v oblasti celiakie a bezlepkových potravín.

Prvý prednášajúci, ktorý vystúpil pred publikom „prahnúcim“ po informáciách bol MUDr. Peter Jabandžiev (FN Brno, Detská nemocnica v Černých polích). Jeho prednášky boli kombináciou dlhoročnej praxe a snahou o priblíženie sa poslucháčovi (aby ho poslucháči čo najlepšie pochopili a nestratili sa v sieti odborných výrazov) a zároveň do nich vnášal štipku zdravého humoru. Poskytol nám všeobecné informácie o formách škodlivosti lepku (celiakia, alergia na lepok, neceliakálna gluténová senzitivita), atypických formách celiakie, diagnostike (marsh 0 – 4), o porušovaní diéty a mnohom ďalšom... Prednášajúca MUDr. Barbora Bulíková (FN Brno Bohunice, IGEK), ktorej vstup nasledoval ako ďalší v poradí, to mala ťažká – ako aj sama konštatovala – pretože MUDr. Jabandžiev svojou prednáškou poskytol takmer vyčerpávajúce odpovede na tému celiakia. Pani doktorka sa venovala napríklad štatistikám v diagnostikovaní celiakie, surovinám, ktoré sú/nie sú vhodné na konzumáciu pri bezlepkovej diéte, obsahu lepku v potravinách (do 20mg lepku/na 1 kg, 100mg gliadinu/na 1kg) a pod. MUDr. Daniel Bartušek (FN Brno Bohunice, rádiologická klinika) v krátkosti informoval o využití rádiológie pri diagnostikovaní celiakie a pozval záujemcov na vykonanie tohto vyšetrenia priamo v priestoroch kongresového centra. Množstvo praktických informácií poskytla prednáška Ing. Sylvie Krškovej (SZPI Brno), ktorá bola zameraná na označovanie bezlepkových potravín a označovanie alergénov na týchto potravinách. Vysvetlila kedy sú/nie sú výrobcovia povinní označovať potraviny tvrdením „Bez lepku“, aký je rozdiel medzi tvrdením „Bez lepku“ a „Veľmi nízky obsah lepku“, ako chápať výraz „Môže obsahovať stopy lepku“ a nesprávne uvádzanie tvrdenia „Bez alergénov“.

Z predajnej akcie sme si odnášali hlavne čerstvé rožky, pletenky, žemle, kaizerky, makovky a podobne. Neodolali sme kúpe bezlepkových zákuskov, veď vyberať bolo z čoho - likérové špice, veterníky, parížske rožky, dobošky, laskonky – lákali naše maškrtné jazýčky. Neviem, či sa dalo kupovať aj za eurá, lebo my sme mali zamenené české koruny...

Keďže bolo krásne jesenné počasie, na modrej oblohe sa nemihol ani jeden obláčik a teplé slnečné lúče nám šteklili tvár, po ukončení akcie sme si našli ešte trochu času, aby sme si prezreli niekoľko brnenských pamiatok...