Celiastred

Banská Bystrica

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

ŽIVOT S CELIAKIOU – AKO SA TO DÁ

beseda pre verejnosť

 

Milí priatelia,

v spolupráci s Komunitným centrom Fončorda Vás pozývame na stretnutie

16. 05. 2017 (utorok) o 17:00h
Havranské 9, Banská Bystrica,

kde sa členovia OZ Celiastred s Vami veľmi radi porozprávajú
na tému Celiakia a všetko, čo s ňou súvisí (napr. Čo je celiakia, Potraviny vhodné / nevhodné pre bezlepkovú diétu, Preukaz ŤZP a jeho benefity...).

Bude na Vás čakať aj bezlepkové občerstvenie pripravené našimi členmi,
ktorým Vás srdečne pohostíme.

Akcia je určená pre širokú verejnosť ako aj členov OZ Celiastred.

Komunitné Centrum Fončorda - plán aktivít máj 2017

 


 

 

GLUTEN FREE EXPO 2017, EXPO CENTER A.S., TRENČÍN, 28. – 29. apríl 2017

 

29. apríla 2017 (sobota) sme sa zúčastnili výstavy Gluten Free Expo 2017, ktorá sa konala na Výstavisku Expo Center Trenčín. Odhadujem, že za OZ Celiastred. pricestovalo okolo 40 ľudí – väčšina s využitím organizovanej autobusovej dopravy, ale boli aj takí, ktorí uprednostnili dopravu individuálnu.

Výstava sľubovala bohatý program s množstvom vystavovateľov bezlepkových produktov, prednášky o celiakii, kuchársku šou, súťaže a veľa iného. Pre účastníkov od 15 rokov bolo stanovené jednotné vstupné 2,-Eur, v cene ktorého bol čo do obsahu tak aj do celkového prevedenia kvalitný časopis BEZlepku 2017. Celé 2 poschodia pavilónu boli zaplnené stánkami, v ktorých výrobcovia, predajcovia či distribučné firmy propagovali bezlepkový sortiment od bezlepkového chleba, pečiva, zmesí na pečenie, múk, kaší, ochucovadiel, pudingov, kypriacich práškov, cestovín, čokolád a iných cukroviniek, chrumiek až po sušené ovocie, oblátky, sirupy, kávy a čaje, pivo či probiotické produkty a liečebnú kozmetiku. Ponuka bola naozaj široká, ale pre mňa za veľký nedostatok a sklamanie považujem, že v mnohých stánkoch sa dali bezlepkové produkty len pozrieť, prípadne ochutnať, ale nedali sa kúpiť.

Nemalá účasť návštevníkov bola pri stánku spoločnosti Schär, ktorá každému účastníkovi predom zaregistrovanému cez internet darovala prezent v podobe výrobkov značky Schär a ďalší darček sa dal vytočiť na kolese „šťastia“. V tomto pavilóne bolo vyhradené miesto aj pre kuchársku šou, kde prebiehali ukážky bezlepkového varenia.

Návštevníci, ktorí stihli počas výstavy vyhladnúť, mohli vyskúšať bezlepkové občerstvenie, v ponuke ktorého bol napríklad divinový burger, zemiakové či tekvicové placky, kuracie špeciality či brazílske pao.

V druhom pavilóne prebiehali prednášky odborníkov. Ako prvá vystúpila MUDr. Božena Pekárková, gastroenterologička Polikliniky Trnava. Zdôraznila, že celiakia je celoživotná choroba založená na celoživotnom dodržiavaní bezlepkovej diéty, vysvetlila aké sú jej typické a atypické príznaky... Upozornila, že ovos nie je vhodný na konzumáciu celiatikom, lebo síce výskumy preukázali, že niektoré druhy ovsa pestované v severských krajinách neobsahujú alergénne celiakálne aktívne bielkoviny, ale ovos pestovaný v našich podmienkach je sekundárne kontaminovaný počas jeho samotného pestovania z dôvodu praktizovania striedavého hospodárstva, počas žatvy, skladovania a jeho samotného spracovania.

Ďalšou prednášajúcou bola Ing. Jarmila Kabátová, nutričná poradkyňa spoločnosti Schär, ktorá sa venovala medzi iným tiež problematike ovsa a uviedla, že spoločnosť Schär zaradila do svojej ponuky aj produkty obsahujúce ovos, ale že táto spoločnosť pestuje ovos na vlastných poliach a kontroluje, aby nedochádzalo ku kontaminácii. Bezlepkové potraviny môžu obsahovať do 20mg/kg lepku, aby mohli byť deklarované ako bezlepkové. Ing. J. Kabátová uviedla, že celiatik konzumáciou takýchto potravín denne príjem cca 5mg lepku a výskumy preukázali, že pri príjme cca 10mg gluténu denne, by sa tento príjem nemal prejaviť na sliznici tenkého čreva. Prijímanie vyšších dávok už môže mať negatívny dopad na črevnú sliznicu.

Súčasťou prednášok bolo premietanie filmu The Celiac Project od amerického režiséra Michaela Frolichsteina, Film bol v pôvodnom znení s českými titulkami a dokumentoval život ľudí pred a po diagnostikovaní celiakie so snahou informovať dotknutých o tejto chorobe a o jej príznakoch, ktoré sa môžu u každého jedinca začať prejavovať rozdielne, upovedomiť širokú verejnosť, aby vedeli celiatikov pochopiť a rešpektovať, že bezlepkovú diétu je nevyhnutné dodržiavať nepretržite a 100%-ne a apelovať na lekárov, aby sa o túto chorobu viac zaujímali, lebo častokrát jej príznaky spejú k stanovovaniu nesprávnych diagnóz a k zdĺhavému procesu k jej samotnému odhaleniu.

 

http://www.celiacproject.com/

Mirka Turčanová

 


 

 

Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

zdroj: http://www.upsvar.sk/pravne-predpisy/pravne-predpisy-pre-...

zdroj: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-447

 


 

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze 2016

 


 

ZOZNAM KATEGORIZOVANÝCH DIETETICKÝCH POTRAVÍN 01.04.-30.06.2017.

Bezlepkové potraviny na lekársky predpis
Zdroj: http://www.health.gov.sk/Clanok?zkdp201704

Limity bezlepkových výrobkov na lekársky predpis k 1.10.2013